Liên Hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

 • 10th Floor, SUDICO Building, Me Tri Str., My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi
 • Tel: +84-4-3577-1608 / +84-4-3577-1609
 • Email: info@mptelecom.com.vn
 • Fax: +84-4-3787-8212

CHI NHÁNH HÀ NỘI

 • S5-7 Block, Trieu Khuc, Thanh Tri, Ha Noi
 • Tel:+84-4-3552-8641
 • Fax: +84-4-3552-8642

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 • 36-38A Tran Van Du, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
 • Tel:+84-8-7300-7979
 • Fax: +84-8-6293-6896

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

 • 06 Tran Phu, Hai Chau, Da Nang City
 • Tel:+84-511-394-5676 / +84-511-394-5678
 • Fax: +84-511-394-5676