Kinh Nghiệm

kinh-nghiem

Với trên 15 năm kinh nghiệm phát triển dịch vụ và giải pháp chăm sóc khách hàng, được minh chứng thông qua hơn 100 dự án triển khai cho nhiều doanh nghiệp tên tuổi, MP Telecom sở hữu khả năng toàn cầu và sự trưởng thành cần thiết để đáp ứng yêu cầu đa dạng nhất của các doanh nghiệp, bao gồm cả những tổ chức đa quốc gia lớn mạnh.