Đổi Mới

chuyennghiep

Là sức mạnh vững chắc điều khiển phía sau sự phát triển của mỗi công nghệ mới về dịch vụ chăm sóc khách hàng, truyền thông và cộng tác của chúng tôi, bao gồm hơn 2 ứng dụng được cấp bằng sáng chế tính đến ngày hôm nay, cùng với việc áp dụng giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Contact Center đã tạo nên những sáng tạo vượt bậc của MP Telecom.